Montuojame įvairias požemines talpas:

  • Buitinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginius;
  • Buitinių ir lietaus nuotekų siurblines;
  • Naftos produktų valymo įrenginius;
  • Riebalų atskirtuvus;
  • Smėlio gaudykles;
  • Priešgaisrinius rezervuarus.