Taikymo sritis:

Lengvasis injekcinis skiedinys naudojamas ertmių tarp seno ir naujo vmazdžių ir kitų ertmių užpildymui. Lengvojo injekticio skiedinio lyginamasis svoris 800-1600 kg/m3., priklausomai nuo jo panaudojimo.

 

Nr.

Skiedinio tankis, kg/m3

Skiedinio panaudojimo galimybės

1.

         400

Taikoma termoizoliacijai arba apsaugai nuo ugnies

2.

         800

Taikoma požeminių tuštumų užpildymui, tarpo tarp seno ir naujai įmintuoto vamzdyno, vamzdynų renovacijos metu.

3.

        1200

Taikoma įrengiant sienas, užpildant tuštumas po žeme, kur reikalingas didesnis stiprumas.

4.

        1600

Taikoma gaminti plokštes, užpildant tuštumas po žeme, kur reikalingas didelis stiprumas.