Technologiją naudojame įrengdami vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po keliais ir geležinkeliais arba tiesiogiai į pastatų rūsius.
Technologijos privalumas nesuardomas paviršius; tikslus technikos prasiskverbimas iki reikiamos vietos.
Reikalinga technika pneumatinis kalimo įrenginys
Naudojami įrengimai vamzdynai
Įrengimų skersmuo 100-1400 mm
Naudojamos medžiagos plieniniai vamzdžiai
Maksimalus technologijos atstumas iki 80 m
Technologijos veikimo principas iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo gylis, plieninį vamzdį atviru galu pneumatinio kalimo įrenginio pagalba kalame link kitoje gatvės pusėje paruoštos prieduobės. Vamzdį kalame 1-3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio priviriname vis naujas atkarpas. Pasiekę numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalome susikaupusį gruntą. Įkaltą vamzdį naudojame kaip dėklą arba kaip darbinį vamzdį.